< home < | > lees meer >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Weer te laat...


Schoolkamp

Ouders in Brussel hebben ruim een week gekampeerd voor enkele scholen om hun kind maandag tijdig te kunnen inschrijven op een Nederlandstalige school. De extreme wachttijden voor de Nederlandstalige scholen lijken elk jaar langer te worden.

Brussel telt weinig Nederlandstalige scholen. Ze zouden bovendien beter zijn dan scholen met Franstalige onderwijs. Om zeker te zijn van een plaats voor hun kind, kampeerden ouders onder meer bij kleuterschool Maria Boodschap en bij het Sint-Jan-Berchmanscollege.


in een tentje wachten op onderwijs

Je bent naar waar je luistert

Een hoogleraar popmuziek aan de Universiteit Utrecht deed samen met andere onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek naar de relatie tussen muzieksmaak en persoonlijkheid.
Hij verdeelde muziekgenres in vier hoofdcategorieën. Vervolgens onderzocht hij de samenhang tussen muzieksmaak en de score van de proefpersonen op de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken: extraversie, aardigheid, nauwkeurigheid, emotionele stabiliteit en openheid, samen de Big Five genoemd.

Een greep uit de conclusies: liefhebbers van mainstream Top-40 muziek zijn extravert, rockfans zijn slordiger maar staan meer open voor nieuwe ervaringen en wie naar klassieke muziek luistert, is aardig maar emotioneel weinig stabiel.

Eerder onderzoek liet al zien dat voorkeuren ook afhankelijk zijn van opleidingsniveau. Zo is high brow doorgaans de smaak van hoger opgeleiden, terwijl genres als country, disco, heavy metal, schlager en gospel eerder door mensen gewaardeerd worden met een kortere schoolcarrière. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat mensen die met elkaar bevriend raken vaak al een overeenkomst in muzieksmaak hebben.


muziek voor slordige schoolverlaters in het centrum van Utrecht

Snoepreisjes 'boeken'

In Nederland kosten schoolboeken voor een scholier in het voortgezet onderwijs 380 euro per jaar, terwijl het in Frankrijk, Duitsland en Engeland slechts een paar tientjes kost. De 380 euro is door het ministerie van Onderwijs vastgesteld.
Van zo'n bedrag kan er o.a. iedere twee dagen een ambtelijke delegatie vanuit Den Haag naar de Antillen reizen. Het gaat om 180 delegaties van elf verschillende ministeries.

Alle ambtenaren reizen business class naar de Antillen, zoals dat geldt voor alle intercontinentale vluchten. De delegaties bestaan uit minimaal één persoon en maximaal acht personen. Volgens berekeningen van NOVA-TV kost een reis minimaal 5000 euro en maximaal 42.000 euro.
De ambtenaren blijven daar gemiddeld een week. Ze geven er steun aan de ambtenaren ter plekke of nemen deel aan allerlei werkgroepen. Soms gaan ze alleen om zich aan de Antilliaanse collega' s voor te stellen.


ambtenaren workshop tijdens dienstreis

Cocaïne

Colombia blijft veruit de belangrijkste producent van cocaïne ter wereld, ondanks de grootschalige vernietiging van cocavelden. Volgens een Amerikaans rapport stijgt de uitvoer naar Europa en Brazilië.

Colombia levert volgens het Amerikaanse rapport nog altijd 90 procent van de cocaïne die in de VS verbruikt wordt, maar de kartels vinden ook steeds meer nieuwe afnemers. Volgens de Amerikaanse overheid gaan er steeds meer Colombiaanse drugs naar Brazilië en Europa. Een belangrijk deel van de trafiek naar Europa verloopt langs West-Afrika. De grootste groepen cocaïnesnuivers in Europa leven in Spanje en Groot-Brittannië.Just for the record


sleeveface.com

Omhoog